Keluarga SHATTIRS

Keluarga SHATTIRS
Assalamualaikum WBT

SHATTIRS Followers

Popular Posts

Thursday, November 26, 2009

Tahniah Darussyifa' !!


Shattirs : Alhamdulillah,tahniah saya ucapkan kepada Pusat Perubatan Islam yang tidak asing lagi untuk rakyat Malaysia dibawah Pengasasnya yang juga Timbalan Mursyidul Am PAS Prof Dato' Dr Haron Din.

Setelah berjuang hampir 30 tahun,akhirnya Darussyifa' telah diakui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai salah satu perubatan alternatif selain perubatan moden merawat pesakit.Baru-baru ini,pihak Darussyifa' telah menerima sepucuk surat dari Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Ketua Pengarahnya ( Dato' Dr Merican) memaklumkan mengenai pengiktirafan pusat Perubatan Islam tersebut oleh ( KKM ).

Mudah-mudahan usaha untuk membantu mereka-mereka yang amat memerlukan akan dinilai olehnya.Pengasas Darussyifa' : Dato Dr Haron Din.

Pengerusi Darussyifa' : Tn Hj Rahman

Tanta Scan,TANTA.
MESIR.

Brought to you by : shattirs

Indahnya hidup dalam Syariat ISLAM
1)Qawaid Fiqhiah : Mengapa fiqh perlu di kaedahkan?


Shattirs : Untuk kali ini saya akan menulis berkenaan subjek qawaid fiqhiyah, subjek yang menjadi antara keperluan utama penuntut ilmu syariah Tahun 4 ( akhir),khususnya di Jabatan Syariah Islamiah,Universiti Al-Azhar,Mesir

Seperti yang diketahui, fiqh terbina atas nas iaitu Al-Quran dan Assunnah. Kefahaman terhadap kedua-dua sumber inilah menghasilkan kaedah-kaedah umum seperti maslahat, qias, dan lain-lain sumber kedua fiqh. Dengan ayat Quran dan Hadith yang terlalu banyak dalam hukum-hakam agama, semua itu perlu disusun agar nampak bagaimana bentuk dan matlamat fiqh itu secara umum. Antara bentuk penyusunan fiqh adalah melalui kitab-kitab fiqh yang disusun mengikut tajuk-tajuk fiqh seperti bab taharah, bab solat hinggalah ke akhir. Ada juga ulama menyusun fiqh ini mengikut tafsir al-Quran dan ada juga mengikut hadith hukum.

Yang saya ingin bawakan disini ialah bagaimana fiqh yang sangat luas itu disusun dengan kaedah yang umum meliputi semua bidang. Inilah yang dinamakan qawaid fiqhiyah atau ada juga menamakan dhawabit fiqhiyah. Sebenarnya, Qawaid Fiqhyah itu sendiri terbina atas nas, kefahaman keatasnya dan kesimpulan daripada hukum-hakam fiqh.

Secara umumnya, Qawaid fiqhiyah ataupun kaedah fiqh ini terbahagi kepada 5 kaedah utama dan disepakati oleh semua ulama. Sebagaimana ada perbezaan dalam menerima sumber fiqh dan hukum fiqh, Kaedah fiqh juga terdapat yang disepakati dan ada yang berbeza penerimaannya.

5 kaedah tersebut ialah semua perbuatan ditentukan dengan niat, Keyakinan seseorang tidak akan dihapuskan oleh syak, kemudharatan itu perlu dihapuskan, kesukaran digantikan dengan kemudahan ( hukum ) dan adat itu penentu hukum. Mungkin terjemahan saya ini kurang tepat,namun rasanya dari sudut makna tidak lah jauh perbezaannya.

Adakah Qawaid Fiqhiyah boleh digunakan untuk berhujjah?
Sebagaimana kita menggunakan dalil Quran dan sunnah,adakah boleh berhujjahkan dengan kaedah fiqh dalam menentukan hukum. Ulama berbeza pendapat akan hal ini,namun yang rajihnya, sekiranya Kaeadah tersebut benar-benar terbina atas nas Quran ataupun hadith,maka kehujjahannya turut sama. Contohnya kaedah "bukti keatas pendakwa dan sumpah keatas yang ingkar" kaedah tersebut betul-betul sama dengan hadith nabi s.a.w dari sudut lafaz dan makna.

Selain daripada 5 kaedah utama, masih banyak lagi kaedah-kaedah fiqh yang dibentuk. Kadang-kadang kaedah ini khas untuk bab-bab tertentu dalam bidang fiqh seperti dalam bab muamalat, jenayah, politik, undang-undang dan ibadat.

Apa-apa pun mempelajari Qawaid Fiqhiyah akan dapat membantu penuntut ilmu menguasai bidang fiqh dengan cepat dan memahami bagaimana hala tuju fiqh itu.....

Rujukan :
1) Ta'sis al-Nazar - karangan al-Dabusi (430 H)
2) Qawaid Fiqhiyah (THN 4)- Prof Dr Hamid faqhi (Prof Universiti Al-Azhar,Tanta )

2) Fiqh tanpa Usul? Mustahil


Salam untuk semua..


Shattirs : Selepas mendalami subjek madkhal ila fiqh islami ataupun pengenalan fiqh islam, penuntut ilmu akan bergerak setapak lagi mempelajari ilmu usul fiqh. Mungkin ramai yang bertanya,apakah kepentingan usul fiqh sedangkan yang ingin disampaikan kepada masyarakat bukanlah kaedah-kaedah istinbat hukum ataupun cara berhadapan dengan nas-nas yang bertentangan, yang penting hanyalah hukum solat, puasa, zakat, negara islam, ziarah kubur dan lain-lain lagi.

Sebenarnya,kalaulah kita tidak mempunyai asas usul fiqh bagaimanakah kita ingin meneroka alam hukum hakam yang begitu banyak sekali? Adakah kita ingin hafal semua hukum kemudian muntahkannya apabila ditanya oleh orang awam. Bagaimanakah jika ada lebih daripada satu hukum dalam satu masalah? Mungkin yang ingin dijawab ialah ambil sahaja mazhab kita. Kalau dalam mazhab sendiri pun khilaf bagaimana? satu masalah lagi,adakah hukum difatwakan oleh ulama berkurun-kurun dahulu semuanya masih relevan pada zaman sekarang?

Fiqh bukanla sesuatu yang statik dan jumud. Tidak cukup dengan mengeluarkan hukum, mentatbiqkan ataupun mengaplikasikan hukum memerlukan kebijaksaan dan usaha ijtihad daripada kita. Mungkin sesuatu hukum itu rajih dari sudut nas, namun oleh sebab faktor uruf dan maslahat mungkin pendapat marjuh lebih sesuai.

Namun, apa yang jelas mempelajari usul fiqh akan menambahkan lagi kefahaman penuntut ilmu terutama dari sudut khilaf antara ulama. Selain itu, dapat menjadikan seseorang itu mengeluarkan hukum berdasarkan waqi', ataupun mungkin dalam situasi tertentu,seseorang itu boleh berijtihad sendiri disebabkan kaedah sudah ada, cuma mungkin pembacaan hukum daripada kitab-kitab fiqh belum menyeluruh terutama masalah-masalah terkini.

Dalam pengajian usul fiqh biasanya ada 2 bahagian.

1. Pengajian sumber-sumber fiqh dikalangan mazhab. Di sini kita akan dapati ada sumber yang disepakati oleh semua mazhab seperti Al-Quran, Assunnah dan Ijma' dan baki sumber yang lain seperti qias, istihsan, uruf, mazhab sahabat, amalan ahli madinah, syariat umat terdahulu, istishab, dan maslahat menjadi perbezaan di sisi imam mazhab. Antara sebab utamanya ada mazhab yang lebih cenderung kepada berpegang kepada zahir nas semata-mata dan ada mazhab yang melihat nas dari sudut kefahaman akal, maka penggunaan akal lebih meluas dalam menentukan hukum.


2. Pengajian dari sudut dalalah. Di sini, penuntut-penuntut akan mempelajari bagaimana ingin memahami maksud nas itu. Secara umumnya nas boleh terbahagi kepada dua iaitu:
a. Qat,yah: Nas ini sudah pun jelas dan mempunyai makna yang satu. Maka dalam hal ini tiada kefahaman lain ataupun khilaf disisi ulama. Contohnya seperti kewajipan solat, puasa, larangan zina dan memotong tangan pencuri.

b.Zonniyah : nas bentuk ini pula menghasilkan khilaf antara mazhab dari sudut hukumnya,mungkin disebabkan maknanya yang lebih daripada satu,ataupun suruhan tersebut berbentuk umum ataupun mengkin dipengaruhi oleh nas lain. Contohnya hukum menyentuh al-Quran tanpa wudu' dan menyentuh perempuan dalam keadaan wudu' adakah terbatal.

Walaubagaimanapun daripada usul fiqh kita akan dapat memahami hikmah perbezaanf dan kewujudan lebih dari satu mazhab. Kita juga akan sedar bahawa perkara yang ummat sepakat adalah perkara yang betul-betul menjaga maslahat islam dan manusia seperti larangan zina, arak, suruhan zakat dan perlaksanaan hukum jenayah islam, hudud dan Qisas. Manakala hukum yang khilaf merupakan satu khazanah hukum yang mengiktiraf perbezaan uruf dan maslahat seseorang itu dalam memilih yang paling sesuai.

Apa-apapun belajar usul fiqh dulu sebelum melangkah jauh.. semoga berjaya
3) Qadhayah Fiqhiah Muasirah : Keperluan Memahami dengan teliti


Shattirs
: Untuk meraikan permintaan saudari Nur Zahirah, saya akan menulis berkenaan subjek Qadhayah Fiqhiah Muasirah.Subjek ini juga merupakan salah satu mata pelajaran kuliah Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar,MESIR.

Subjek ini boleh dikatakan antara subjek 'senior' dalam pengajian syariah ataupun islam. Dalam bahasa melayunya bermaksud permasalahan Fiqh terkini ataupun moden. Sepatutnya penuntut-penuntut ilmu perlu menguasai subjek-subjek yang berbentuk qaedah ataupun usul fiqh agar dapat memahami bagaimana ulama terkini mengeluarkan hukum baru.

Penuntut juga perlu menguasai fiqh-fiqh yang sudah dibahaskan oleh ulama terdahulu seperti fiqh ibadat, ahwal sakhsiah ( kawen, cerai dan pusaka ), jinayah ( hudud dan Qisas ), Qada' dan fiqh muamalat. Tujuannya agar dapat memahami sesuatu masalah apabila dibandingkan dengan lama. Inilah dinamakan takyif fiqh.

Subjek ini bolehlah dibahagikan mengikut beberapa perbahasan utama :

Ijtihad zaman moden

Dalam bab ini penuntut ilmu akan diterangkan apakah itu maksud ijtihad, peranan dan kepentingannya. Namun yang paling ditekankan ialah apakah perbezaan antara ijtihad ulama dahulu dan ulama sekarang.

Perubatan Muasirah.

Dalam bab ini, kita akan mengetahui bagaimanakah kaedah ulama mengeluarkan hukum dalam masalah yang melibatkan perubatan moden seperti pembedahan pelastik, permindahan organ, klon, ibu tumpang, orang yang sudah kematian otak dan lain-lain lagi. Secara umumnya, fiqh perubatan terbina atas kaedah maslahat manusia dan mengelakkan mudharat.

Jihad Muasirah.

Dalam bab ini perbahasannya lebih berkisar hukum pengebom berani mati, penculikan untuk dijadikan tebusan dan penggunaan senjata nuklear.

Muamalat Musirah.

Bab ini menyentuh masalah insuran, perniagaan secara piramid zakat gaji dan pencen. selain itu juga akan disentuh hukum promosi dalam islam dan pertandingan untuk kempen jual beli.

kemudian ada tajuk-tajuk kecil yang dibincangkan seperti hukum alatan muzik moden, hukum berlakon, hukum makanan haiwan ( dedak ), Kawen misyar dan sembelihan yang menggunakan mesin.

Apa-apa pun nasihat saya kepada semua yang ingin mempelajari subjek ini hendaklah :

1. Mempunyai minat yang tinggi. 2. Memperbanyakkan bacaan walaupun dalam bahasa melayu. 3. Memahami sesuatu isu yang diajar.

Semoga berjaya...

MOHD HELMI BIN CHE PAUZI
TAHUN 4,KULIAH SYARIAH &UNDANG-UNDANG
UNIVERSITI AL-AZHAR,TANTA,MESIR...

Tanta Scan,TANTA.
MESIR.
5.pm

Brought to you by : shattirs

Permaisuri Hati-Ku

Shattirs : Saya tujukan lagu ini untuk seseorang yang saya kira amat meminati lagu mahupun lirik lagu Permaisuri Hatiku.Moga-moga dirimu menjadi penyeri hiasan dunia seperti yang mahu digambarkan didalam liriknya,AMIN.~ SALAM AIDILADHA 1430 h ~

Shattirs : Dikesempatan yang ada ini,saya ingin mengucapkan Salam Aidiladha 1430 H untuk seluruh muslimin dan muslimat tidak kira dimana jua anda berada.Kullu Am' wa Antum Bikhair,insyaAllah.

Istimewa blog shattirs kali ini,beberapa video kenangan ketika mengerjakan ibadah Haji tahun 2008 / 1429 H.

1) Khutbah oleh Imam Shuraim sebelum wukuf di Arafah ~2) Suasana ketika habis wukuf di Arafah dan bermalam di Mina ~Shattirs : Sedar tak sedar,sudah setahun saya meninggalkan bumi penuh barakah (Makkah & Madinah).Mudah-mudahan Allah perkenankan untuk kembali lagi kesana bersama insan-insan kesayangan.AMIN.

Tanta Scan,TANTA,
3 p.m

Brought to you by : shattirs

Tuesday, November 24, 2009

Hubungi saya di Mesir

Shattirs : makluman untuk semua rakan-rakan di Mesir dan seantero dunia amnya,jika ingin menghubungi penulis (shattirs) :

Etisalat +20110711818

Vodafone +20191067906

Brought to you by : shattirs

Tuesday, November 17, 2009

Selamat sampai ke Mesir (TANTA)

Shattirs : Alhamdulilah,saya dan rakan-rakan selamat mendarat di Cairo International Airport tepat jam 6 pagi.Urusan kami dipermudahkan sehinggalah selamat sampai ke bandar bertuah Tanta 1 jam setengah kemudian.

Terima Kasih kepada Wan O dan Alau'din yang sudi mengambil kami.Moga-moga nikmat ukhwah yang terpisah sementara sudah tersemai bak mutiara angin di awan biru.

Usai sampai di rumah,saya melupakan keletihan berada didalam flight Egypt Air selama 10 jam
untuk segera membuat urusan kuliah dan membeli kitab (ambil jadual kuliah),kerana matlamat ingin menghabiskan tahun akhir ini pada tahun hadapan termasuk (konvo) akan tercapai.AMIN

Sayu meninggalkan orang2 tersayang di bumi Malaysia,tetapi apakan daya,perjuangan dan pembelajaran perlu diteruskan.Doakan saya thabat dalam perjuangan yang penuh onak dan duri ini,serta dikurniakan sifat kesabaran yang tinggi dalam menuntut ilmu di bumi anbiya'.insyaAllah ~

P/S : Sekadar luahan hati

Tanta Scan
12.30 p.m

Brought to you by : shattirs

Balik ke Mesir


Shattirs : ketika artikel ini ditulis saya berada di KLIA (free internet),menggunakan waktu terluang sebelum terbang ke Mesir pada pukul 1 stgh pagi 17/11/2009.

Mudah-mudahan perjalanan semua penumpang selamat sampai ke Cairo jangkaan pukul 6 pagi (waktu mesir).Malam ini ,saya dapat lihat ramai warga Tantawiyyun yang akan bersama pulang ke Mesir ^_^.

Sejak ahad saya sudah berada di Kuala Lumpur ( Cheras Perdana),mengikuti perkembangan Mak Tam (adik ayah),yang akan berangkat mengerjakan ibadah Haji bersama suaminya pada hari yang sama saya bertolak ke Mesir.Alhamdulillah,saya sempat diberikan tugasan untuk membaca doa selamat dan melaungkan azan sebelum kami berpisah (saya & mak,ayah,opah,atok ke KLIA & Rombongan keluarga ke Kelana Jaya).

KLIA.
11.30 PM.

Brought to you by : shattirs

Monday, November 2, 2009

ILHAM SHATTIRS~SHATTIRS ~

~ Salam Untuk Semua ~

Shattirs : Banyak isu yang berlaku mahupun berkisar di bumi bertuah Malaysia sejak akhir-akhir ini.Kes kenyataan Dato Nik Aziz,Dr Asri ditahan JAIS,bencana alama di KAMPAR [dekat dengan Teluk Intan],dan pelbagai lagi kisah mahupun cerita menarik yang acapkali dapat didengari mahupun dilihat dikaca televisyen mahupun corong-corong radio.

Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah dapat menggunakan akal yang dianugerahkanya dengan sebaik mungkin untuk menilai mana yanng terbaik serta jalan penyelesainya.Disebabkan ramai kawan-kawan yang tanya bila saya nak balik ke Mesir semula.InsyaAllah saya akan pulang ke bumi perlembahan Nil [MESIR]--> pada 16/11/2009.Doakan selamat semuanya.amin.InsyaAllah saya akan menggunakan baki 2 minggu terakhir ini dengan sebaik mungkin.

Tadi apabila membaca blog CINA Islam,saya tertarik dengan salah satu rencana yang disiarkan mengenai masalah anak dara kawin lambat [ANDARTU & ANDALUSIA].Moga-moga semua anak dara kat dunia ini akan kahwin.AMIN ^_^


SUMBER
: HTTP://IDHAMLIM.BLOGSPOT.COM

Kahwin lewat satu budaya masakini?

[Wanita tidak gentar digelar andartu atau andalusia ]

GEJALA wanita terpelajar lewat berkahwin di Malaysia tetap menjadi topik hangat masyarakat meskipun zaman sudah berubah dan keadaan itu tidak menggentarkan kelompok terbabit.

Stigma digelar anak dara tua atau lebih kerap disebut sebagai andartu dan kumpulan lebih nakal mengelompokkan mereka ini dengan istilah andalusia bermaksud anak dara lanjut usia, seolah-olah tidak menghantui diri mereka sama sekali.

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil, enam tahun lalu, menyarankan agar Program Bertemu Jodoh diadakan, sekiranya masalah itu semakin meruncing.

Program yang bertujuan membantu kelompok terbabit, khususnya yang berpendidikan tinggi dan berkerjaya memuaskan cenderung berkahwin pada usia lanjut dengan sesetengah daripada mereka ini menamatkan zaman bujang mereka pada usia pertengahan 30-an.

Persoalan timbul, apakah kecenderungan ini dipengaruhi perubahan struktur penduduk, keadaan dan keperluan wanita seperti melanjutkan pelajaran, bekerja membantu keluarga; kesukaran mendapat pasangan sesuai atau sepadan; alasan ekonomi atau masalah peribadi?

Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Dr Abdul Samad Kechot, melihat gejala lelaki dan wanita berkahwin lewat sebagai masalah sepunya masyarakat dan bukannya individu.

“Kepesatan pembangunan, khususnya dalam bidang sosioekonomi dan pendidikan, mempengaruhi pembabitan wanita dalam sektor pekerjaan apalagi yang memegang jawatan profesional, menggalakkan keadaan ini untuk terus berlaku,” katanya pada pertemuan dengan Sastera di Bangi, baru-baru ini.

Justeru, beliau berharap masyarakat tidak memandang rendah kepada wanita yang lambat berkahwin kerana ia bukan perkara baru, tanpa menafikan hadirnya pandangan negatif masyarakat seperti dipandang serong dan menjejaskan tahap kesuburan wanita.

Selain itu, beliau bimbang sekiranya kelompok terbabit terpengaruh dengan budaya masyarakat barat seperti di Amerika Syarikat yang menolak konsep perkahwinan dan menghalalkan seks bebas sekali gus menyebabkan akidah tergelincir dan peningkatan masalah sosial masyarakat Melayu.

“Sebagai umat Islam dan orang Melayu, kita perlu bersandarkan nilai agama dan budaya orang timur. Agama menuntut umat Islam berkahwin awal bagi menghindarkan maksiat. Bagaimanapun, tidak salah sekiranya belum sampai jodoh atau ada tanggungjawab berat terhadap keluarga,” ujarnya.

Justeru, Dr Abdul Samad mengingatkan wanita berkerjaya agar sedar bahawa perkahwinan adalah satu syariat dan tuntutan dalam membina masyarakat yang unggul. Kahwin pada usia lewat tanpa alasan kukuh hanya akan memberi kesan buruk kepada individu dan orang sekeliling mereka.

Beliau memetik daripada kitab al-Ihya’ Ulumuddin oleh Imam al-Ghazali yang menekankan perkahwinan adalah perkara penting kepada setiap individu bagi menghasilkan keturunan agar dunia tidak kepupusan makhluk daripada bangsa manusia.

“Kitab ini turut menekankan perkahwinan dapat menghilangkan tekanan nafsu syahwat yang sentiasa mengganggu dalam ibadat manusia, menenangkan gangguan hati dalam urusan rumah tangga dan menggembirakan hati seseorang melalui perhubungan suami isteri,” ujarnya.’

Beliau mencadangkan syarat berpoligami dilonggarkan dalam usaha mengatasi masalah wanita berkahwin lambat kerana Islam membenarkan perkara terbabit, tetapi sukar diterima wanita yang sering melihatnya sebagai perkara negatif.

Pensyarah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Norazirawati Ahmad, menerusi pengalaman peribadinya menegaskan isu kahwin lewat sebenarnya sesuatu yang sangat subjektif.

“Saya sendiri, baru berkahwin pada 3 Oktober lalu pada usia 35 tahun, manakala suami pula berusia 41 tahun. Perkenalan kami hanya berusia sebulan dan diusahakan oleh kalangan teman kami yang ingin melihat kami melalui kehidupan berkeluarga,” ujarnya.

Beliau turut menegaskan faktor utama wanita berkahwin lewat bukanlah disebabkan terlalu taksub dengan kerjaya, tetapi tidak menganggap perkahwinan sebagai cita-cita yang perlu dipenuhi terlebih dulu berbanding perkara lain.

“Seperti pengalaman saya, tahun ini baru terfikir dengan serius untuk berkahwin sedangkan sebelum ini tidak terlintas langsung selain tiada desakan daripada keluarga dan teman rapat sehingga ia tidak dirasakan sebagai suatu bebanan,” jelasnya.

Norazirawati yang mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan, Sheikh Muhamad Hizam Sheikh Khairuddin, menggalakkan mereka yang serius memikirkan soal jodoh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kerana ia faktor utama membawa seseorang itu bertemu jodoh sebenar.

“Bila kita serius memikirkan untuk melangkah ke alam perkahwinan, kita perlu menyediakan diri dan minda ke arah itu serta mendekatkan diri kepada Tuhan seperti melakukan sembahyang Tahajud. Paling penting sokongan daripada keluarga terutama ibu dan teman rapat ,” katanya.

Beliau mengakui banyak berikhtiar secara rohaniah dengan mendekatkan diri kepada Allah sepanjang pencarian saya terhadap jodoh itu malah, selain saya dan ibu melakukan solat sunat pada tengah malam, saya turut membaca Yassin serta mempelajari ilmu rumah tangga seperti memasak,” jelasnya.

Norazirawati juga berasa semua perkara berkaitan dengan jodoh sudah ditetapkan Allah SWT sejak azali, tetapi manusia perlu berusaha terutama memohon petunjuk daripada Ilahi agar memudahkan jalan untuk bertemu jodoh yang diimpikan.

“Yang penting, jangan berputus asa. Malahan, sekiranya bertemu dengan sesiapa saja yang berniat untuk mengenali kita, maka hendaklah memberi peluang dan jangan terlalu mengharapkan bakal pasangan sempurna kerana diri sendiri juga belum tentu sesempurna untuk pasangan kita,” tagasnya.

Teluk Intan,PERAK,
4.00 p.m

Brought to you by : shattirs

Friday, October 16, 2009

[ Kutub Sittah PMRAM ]

Isu Kutub Sittah : Kenyataan Rasmi Pemangku Presiden
Sumber : Web PMRAM

Isu Majlis Pembacaan Kutub Sittah telah menjadi kontrovesi yang mencetuskan pelbagai tanggapan. Namun pihak PMRAM meminta semua ahli bertenang dan mengikuti arahan pimpinan PMRAM dari semasa ke semasa.

PMRAM dengan ini melahirkan rasa kesal dan kecewa di atas tindakan pengarah JPMK menghantar surat bagi membatalkan penggunaan dewan Azhar Conference Centre (ACC). Bagi PMRAM, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak professional, menghalang perkembangan majlis ilmu bahkan bersifat menghina para alim ulamak yang dijemput hadir. Tuduhan dalam surat yang menyatakan PMRAM menganjurkan konvokesyen dan cenderung kepada pembangkang merupakan tuduhan yang berat tanpa sebarang asas yang kukuh. Tuduhan tersebut merupakan provokasi keterlaluan yang boleh menimbulkan salah faham antara PMRAM dan Al-Azhar.

PMRAM mengambil pendekatan diplomasi dalam menghadapi isu ini dan cuba mengelakkan tindakan provokasi. Oleh itu PMRAM dan beberapa orang wakil YDP BKAN telah berjumpa dengan pengarah JPMK pada 14 Oktober lalu jan 9.15 pagi dan menyatakan bantahan secara rasmi. Setelah berkali-kali didesak, Pengarah JPMK menyatakan tindakan menghantar surat tersebut merupakan arahan daripada pihak atasan.

Beberapa persetujuan telah dicapai bersama, namun PMRAM masih lagi menunggu tindakan lanjutan daripada pihak JPMK. Satu dialog terbuka yang turut dihadiri oleh JPMK akan diadakan dalam masa yang terdekat ini dan akan dimaklumkan kemudian. Walaupun tindakan tidak professional ini dilakukan oleh pihak JPMK, PMRAM dengan ini menegaskan hubungan rasmi akan diteruskan demi menjaga kesatuan dan kebajikan mahasiswa dan mahasiswi di Mesir.

PMRAM mengharapkan agar pihak JPMK lebih professional dalam melaksanakan tugasnya dan berbincang dengan PMRAM terlebih dahulu sekiranya timbul sebarang isu demi mengelakkan sebarang kekeliruan. PMRAM berharap agar semua ahli sentiasa berdoa semoga program ini berjalan dengan lancer tanpa sebarang gangguan dan halangan.

Akhirnya saya mewakili PMRAM mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan dan dukungan ahli dalam menyelesaikan isu ini. Tanpa sokongan dan dokongan ini, PMRAM tidak akan mampu melangkah lebih jauh.

Sekian.

Shahrizan bin Mohd. Hazime
Pemangku Presiden PMRAM 2009

.................................................................................................................................

2] Makluman rasmi Kutub Sittah


Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum wbt.

Segala puji bagi Allah tuhan sekelian alam, Selawat dan salam buat junjungan Nabi saw dan ahli keluarga Baginda yang tercinta, serta seluruh Sahabat Ridhwanullah 'alaihim Ajma`in.


Dukacita dimaklumkan kepada semua ahli yang telah mendaftarkan diri untuk menyertai Majlis Pembacaan Kutub Sittah (siri pertama) yang akan bermula pada 17 -20 Okt 2009 ini telah cuba digagalkan oleh Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah (JPMK).


Namun begitu PMRAM selaku penganjur program akan berusaha sedaya upaya bagi memastikan program ini akan dapat dilangsungkan seperti yang dirancang.


Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan berkaitan program tersebut, sila dapatkan maklumat terkini di laman web rasmi PMRAM www.pmram.org ataupun di portal rasmi kutub sittah www.kutubsittah-pmram.blogspot.com . Segala penjelasan dan maklumat terkini berkaitan permasalahan tersebut akan dijelaskan pada hari Khamis ini bersamaan 15 Oktober 2009.


PMRAM memohon segala kerjasama daripada seluruh ahli PMRAM agar bersama-sama berdoa dan bersolat hajat supaya majlis tersebut berjaya dilaksanakan seperti yang dirancang.


Sekian,

Mohd Adlan Mokhtaruddin

Pengarah Majlis Pembacaan Kutub Sittah PMRAM 2009.

Shattirs : Mudah-mudahan berjaya dilaksanakan.insyaAllah.Selamatlah untuk mereka-mereka yang menyertainya :)

;;Gambar istimewa :: [Ketika beraya di Taiping ]::Di hadapan rumah sahabatku Sobri:: [AGS 304 MY WAJA]

Brought to you by : shattirs

Kisah Hari Raya Pertama [Rumah Atok]


::3 Warga German datang beraya kat umah atok saya [Raya Pertama]::

Shattirs : Antara kenangan manis tahun ni beraya di tanah air ialah ketika mana hari raya pertama di rumah atok saya,kami telah didatangi oleh 3 orang warga German yang kebetulan sedang membuat kajian tentang budaya adan adat resam melayu di negeri Perak.

Banyak yang kami bincangkan mengenai adat dan resam budaya melayu.Juga tidak ketinggalan saya bertanya tentang keadaan di German dan Eropah amnya,bahasa dan budayanya.Terima kasih kepada Pakndak saya [Pensyarah] yang bertanya sama,juga tidak lupa kepada Mak Teh [Doktor]yang telah menterjemahkan untuk difahami keluarga yang lain :)

Sebenarnya banyak lagi kenangan manis saya pulang bercuti di Malaysia,tetapi cukuplah sekadar apa yang saya kongsikan disini.Harap kawan-kawan yang bertanya sudah mendapat jawapanya...

Wassalam..

Brought to you by : shattirs

Bicara SHATTIRS 1 [kahwin]


::Sekadar Hiasan::

Shattirs : Alfun Mabruk diucapkan kepada kawan-kawan shattirs yang akan mahupun sudah mendirikan rumahtangga,semoga kekal bahagia hingga akhir hayat.insyaAllah.

Kepada rakan-rakanku samada di bumi Malaysia mahupun Mesir,selamat membina mahligai baru [Baitul Muslim] .Moga-moga diredhai Allah selalu.Doakan saya akan turut serta juga membina mahligai bahagia bersama permaisuri hati.Amin.


'Kullu A'm Wa Antum Bikhair'


Shattirs : Saya bila lagi? 'insyaAllah masanya akan tiba juga nanti untuk saya dan sidia..'

Walaupun saya lebih cederung perkahwinan selepas tamat belajar berbanding ketika belajar.Tetapi disana mugkin ada pro dan kontranya serta masing-masing ada hujah tersediri mana yang terbaik untuk diri dan masa depan.

wassalam..

Shattirs : Ni dah kawin tak perlulah,ungkit pristiwa lama,sedar dan terimalah jodoh masing-masing yang telah Allah tentukan.Janganlah kita suka [taqdim ] perempuan yang baik ,cantik dan solehah itu walaupun kita tahu dia bukan jodoh kita hanya kerana mengikut naluri nafsu syaitan yang tiada kesudahanya.

Tidak perlulah juga mengunakan alasan persatuan,gunakan taklifan kedudukan untuk suka /minat kepada jodoh orang lain,moga-moga ini muhasabah untuk bersama. :)

Amat malang juga,apabila kecewa perempuan yang disukai tidak melayan kehendaknya,maka janganlah mengatakan kepada jodoh/pasangan perempuan tersebut bahawa dia telah menjampinya untuk suka kat dia..Sedarilah itu ialah jodoh dan ketentuanya,tetapi amat malang ungkapan sebegeni diungkapkan oleh mereka yang berjawatan dalam persatuan serta kecewa dalam pemilihan pasanganya.

Saya tidak berniat untuk tuju kepada sesiapa,tetapi sedarilah,jangalah membuat sesuatu itu mengikut hawa nafsu dan emosi semata-mata tanpa berfikir dahulu..

Shattirs : Akhirnya,ada kenyataan yang mengatakan mereka yang berkahwin ini [pelajar di Mesir] hanya disebabkan kecewa /cemburu dalam pemilihan pasangan.Kalau nak tahu,tanyalah mereka-mereka yang terlibat..^_^

'Kurangkan Kontrovesi,Tingkatkan Prestasi"

Brought to you by : shattirs

Tuesday, October 13, 2009

Saya KEMBALI::Salah satu babak rakaman HAJI ASTRO OASIS & Tabung Haji::


Shattirs
: 'Shattirs,kenapa sudah lama membiarkan blog ini tidak di-update.?'

begitulah ungkapan yang saya terima samada dalam ym mahupun email peribadi.

Sejak saya pulang bercuti di bumi Malaysia ini,saya jadi terlalu sukar untuk meng-update blog shattirs ini.Walaupun hakikatnya saya online internet di rumah 24 jam.

Alhamdulillah,semalam pihak ASTRO OASIS sudahpun mula menayangkan rakaman program Haji terbitan Tabung Haji untuk bakal-bakal tetamu Allah yang akan mengerjakan ibadah haji pada tahun ini.Mak saya hanya tersenyum lebar melihat anaknya ditemuramah sebanyak 2 kali dalam rancangan tersebut,serta melihatnya merakamkan pelbagai aksi di bumi Makkah dan Madinah.

Terima kasih kepada Penerbit Cikgu Abu Hasan Morad & Lembaga Tabung Haji yang kebetulan bertemu dengan saya di Masjidil Haram pada musim Haji baru-baru ini.Pada pengunjung blog shattirs yang ingin melihat saya mengulas isu golongan pemuda/i mengerjakan Haji,bolehlah melihatnya didalam saluran Astro Oasis [106] pada bulan 10 ini setiap malam pukul 10 malam.

Mungkin saya menggunakan masa cuti untuk bersama keluarga tercinta ,sedara mara dan kawan-kawan seperjuangan.InsyaAllah sebelum pulang kembali ke bumi MESIR pada 16/11/2009 ini,saya akan pastikan blog SHATTIRS ini akan senantiasa di-update.

Aktivti saya boleh dikatakan agak BZ juga dengan pelbagai aktiviti yang dirancang samada untuk keluarga,masyarakat dan jemaah di sini.DOAKAN saya..

Oklah ,setakat ini sahaja dulu.
jumpa lagi..

Brought to you by : shattirs

Thursday, September 17, 2009

Doa sebagai PendindingAmin ya Rabb ~

Brought to you by : shattirs

Saturday, September 12, 2009

SHATTIRS 2Salam untuk semua ~

[ Bicara Shattirs 2 ]


Alhamdulillah,dengan nikmat Islam dan Iman darinya dapat kita hidup dan melaksanakan amalan sebagai seorang mukmin yang beriman dan bertaqwa.Bersyukur juga kepadanya kerana kita semua dipanjagkan umur dan dimurahkan rezeki.

Hari ini sudah 21 Ramadhan,Alangkah sedihya kerana kita akan meninggalkan bulan yang cukup penuh dengan kenikmatan serta nikmat pengampunan dari Allah tuhan semesta alam.Oleh itu,Didalam fatrah 10 malam terakhir ini,sayugianya kita dapat mengambil peluang untuk mengecapi ganjaran pahala yang amat besar serta tergolong bersama mereka-mereka yang diampunkan Allah serta diberi nikmat malam Lailatul-Qadar.InsyaAllah.

Dikesempatan yang ada ini,sekali lagi saya ingin mengucapkan Salam Ramadhan Kareem dan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin untuk semua pegunjung blog shattirs tidak kira dimana jua anda berada.Jika berkesempatan jemputla datang ke rumah saya di Teluk Intan ini.

Mudah-mudahan seluruh Umat Islam bergembira denga Hari lebaran yang bakal disambut tidak lama lagi.Walaubagaimanapun, semestinya kita sebagai orang Islam amat bersedih kerana bulan Ramadhan akan pergi meninggalkan kita.Untuk akhirya terima kasih kepada Abang Din Tantawi [Ustaz Nasruddin Tantawi]kerana sering bertanya saya bila nak balik habis dan sering juga memberi kata-kata semangat perjuangan kepada saya dan rakan-rakan kelahiran bumi Tantawiyyun.

Antara kalam us Din Tantawi yang sempat saya simpan ~

Tantawi 007 Din: w'salam
Tantawi 007 Din: bila nak balik
Video Minggu ini ~Shattirs
: Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi mengirim kad raya.InsyaAllah raya ini kita akan jumpa.Dan semestinya tempat yang ingin dituju dalam bulan syawal ialah Bandar Taiping.:)

Teluk Intan,Perak
6.30 p.m


Brought to you by : shattirs

Wednesday, September 9, 2009

Terjemahan Surah Al-Imran [18 & 19]<=(18)=>
Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya Dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) Dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang Yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga Yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

<=(19)=> Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai ugama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan Yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki Yang ada Dalam kalangan mereka. dan (ingatlah), sesiapa Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabNya.

Teluk Intan,Perak
5.30 p.m

Brought to you by : shattirs

Thursday, August 27, 2009

[Makluman]Saya Balik Malaysia

Shattirs : InsyaAllah pagi 29/8/2009 (Sabtu Malam tiba di KLIA),saya akan pulang bercuti di Malaysia.Inilah yang dikatakan perancangan Allah mengatasi segala-galanya.Alhamdulillah,tahun ini dapat menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya bersama insan tersayang.

Mudah-mudahan dipermudahkan segalanya.Amin

Untuk menghubungi saya di Malaysia ( 0135011649

1649-->nombor kad PMRAM tu :)

~ Egypt Air Mode ~Tanta Scan.TANTA
MESIR.
12.00 pm


Brought tou you by : shattirs

Pemikiran Mesti ke HADAPAN!

"Biarlah pembangunan material dan pembangunan insan dilakukan seiring agar negara yang dibangunkan lebih bermakna di mana wujudnya hubungan yang baik diantara manusia sesama manusia dan manusia dengan Penciptanya..

Ayuh laksanakan tanggungjawab KITA.."

"Sesungguhnya hati yg tdk takut kpd Allah SWT tiada ertinya. Org yg hidup tanpa mengharap janji dan redha Allah SWT, sbnrnya dia tdk hidup, tetapi dia adalah org yg mati.."

Video menarik Minggu ini ~Tanta Scan,Mesir
11.30 am

Brought tou you by : shattirs

Sunday, August 16, 2009

SHATTIRS 1Bicara shattirs 1 ~


Salam untuk semua..

Alhamdulillah dapat juga untuk menulis sedikit kalam untuk teratak shattirs ini,sudah lama juga saya membiarkan teratak ini berhabuk mahupun berdebu tanpa sebarang posting" untuk tatapan dan bacaan semua pengunjung blog shattirs.

Bulan penuh barakah bulan Ramadhan semakin menghampiri kita,sudah pasti golongan mereka-mereka yang beriman dan bertaqwa amat menanti-natikan bulan tarbiah yakni bulan Ramadhan al-mubarak.Bulan yang penuh dengan barakahnya,mudah-mudahan kita termasuk didalam golongan yang mendapat ganjaran yang selayaknya dari Allah ta'ala.insyaAllah.Salam Ramadhan Kareem untuk semua pengunjung blog shattirs dari saya MOHD HELMI CHE PAUZI.@ shattirs.

Mutakhir ini juga wabak virus Selesema Babi atau H1N1 sudah begitu kritikal,apa yang saya lihat angka kematian sudah meningkat kepada 60 orang dan mereka-mereka yang terkena jangkitan samada pulih mahupun tidak sudah menjangkau seribu orang.Moga-moga Allah memelihara kita semua dari serangan virus yang amat berbahaya ini,AMIN.

Dalam minggu ini juga akan diadakan MAT AJKT & HEWI KPIPM untuk sesi ini.insyaAllah pada tahun ini akan diadakan sesi pengundian calon Ajkt yang bertanding.Oleh itu,saya ingin mengajak semua rakan dan taulan yang berada di Bumi Mesir ini untuk kita sama-sama balik mengundi.PILIHLAH CALON YANG BOLEH MELAKUKAN KERJA DENGAN IKHLAS DAN AMANAH SERTA BERPEGANG KUAT KEPADA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH.

Makluman
: MAT HEWI 18//8/09 ~~ MAT AJKT KPIPM 19/8/09 ~

Tempat : Rumah Perak Islah,KAHERAH.

Lagu menarik minggu ini ~ In-Team -jangan sia-siakan ~Tanta Scan,TANTA
MESIR 1.00 PM


Brought to you by : shattirs

Saturday, August 15, 2009

Asri RABBANI Meninggal Dunia

Shattirs : Al-fatihah,moga rohnya bersama dengan orang-orang yang beriman.AMINTanta Scan,TANTA
MESIR.11.00 pm


Brought to you by : shattirs

SPR PERAK ~ Calon Ajkt & Hewi KPIPM ~


Sila klik untuk besarkan..UNDI ANDA AMAT PENTING!!


MAT KPIPM PADA 19/8/2009 ~


AHLI JAWATANKUASA PILIHANRAYA KPIPM 2008/2009 AKAN MENGADAKAN MAJLIS PENGENALAN CALON AHLI JAWATANKUASA TADBIR DAN AHLI JAWATANKUASA HEWI KPIPM SESI 2009/2010.

MAJLIS TERSEBUT AKAN DIADAKAN:

TARIKH : 16 OGOS 2009 (AHAD)

MASA : 9.30 MALAM

TEMPAT : DEWAN SHEIKH SYA’RAWI


SELURUH AHLI KPIPM DIJEMPUT HADIR UNTUK MENGENALI BAKAL PIMPINAN YANG AKAN MENERAJUI BAHTERA KPIPM BAGI SESI 2009/2010.

ANDA ADALAH PENENTU MASA DEPAN KPIPM…….

Undilah kerana Allah S.W.TDISEDIAKAN OLEH:

AJK KHAS PILIHANRAYA KPIPM 2009


CALON YANG DIPERTUA KPIPM 2009/2010 (MENANG TANPA BERTANDING)

KHAIRUL ASHRAF BIN MOHD KHIR
NO. KPIPM 1548


CALON AHLI JAWATANKUASA TADBIR KPIPM 2009/2010 (BERTANDING)


MUHAMMAD HAFIZZUDDIN BIN ZAKARIYA
NO. KPIPM 1188

AHMAD SHAZWAN BIN KHALID
NO. KPIPM 1680

MOHD HAFIZ BIN SHAMSUDIN
NO. KPIPM 1280

MOHD ZAHID BIN ABU BAKAR
NO. KPIPM 1529

MOHD RIDHWAN BIN OTHMAN
NO. KPIPM 1505

MUHAMMAD FIRDAUS BIN AZNAN
NO. KPIPM 1816

MOHD ALIF HADI BIN MOHD RADZI
NO. KPIPM 1817

IBNU ABBAS BIN AZIZUDDIN
NO. KPIPM 1735

MOHAMMAD OMAR BIN ADAM
NO. KPIPM 1716

JAMALUDIN HAFIZ BIN ABDULLAH AISHA
NO. KPIPM 1286

FAKRUDIN BIN MD DAUD
NO. KPIPM 990

Calon Ketua HEWI KPIPM 2009/2010SITI SALAMAH BINTI HAMZAH

NO AHLI:1350

Calon-calon Ahli Jawatankuasa HEWI KPIPM 2009/2010


NORZIHAN MOHD RAFIDI

NO AHLI:1348


DZULYALYNA AHMAD ZAHIDI

NO AHLI:1476


HUZAIFA HASSAN

NO AHLI:1584


NORUL AIMI MUHAMAD RAZI

NO AHLI:1581


NURAIMI JALWATI MOHD RANI

NO AHLI:1769


NOOR SHUHADA ZOLKAFLI

NO AHLI:1497


NURSYUHADA HASHIFUDDIN

NO AHLI:1502


SAIDATUL YUHANIS DAHWANI

NO AHLI:1698


HAZILA ABDUL HAMID

NO AHLI:1502


SEMUA CALON MENANG TANPA BERTANDING !!Disediakan oleh:

AJK KHAS PILIHANRAYA KPIPM 2009


MAKLUMAN

AJK KHAS PILIHAN RAYA KPIPM 2008/2009 MEMBUKA TEMPOH BANTAHAN UNTUK CALON AJKT DAN AJK HEWI BAGI SESI 2009/2010. SESIAPA YANG INGIN MEMBUAT BANTAHAN BOLEHLAH MENDAPATKAN BORANG DARI BILIK GERAKAN AJK KHAS PILIHANRAYA

TARIKH : 14 OGOS 2009
MASA : 8.00-12.00 TENGAH HARI
TEMPAT IKHWAH : MAKTABAH SYEIKH ISMAIL ADAWI(PERSIDA)
AKHAWAT : SHAQAH 8


BORANG BANTAHAN MESTILAH DISERAHKAN PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PIHAK AJK KHAS PILIHANRAYA KPIPM 2008/2009. SEBARANG KELEWATAN TIDAK AKAN DILAYAN.

SYARAT-SYARAT BANTAHAN

1. Setiap bantahan mestilah disuarakan oleh ahli KPIPM.
2. Setiap ahli yang membuat bantahan mesti menjelaskan yuran tahunan KPIPM sesi 2008/2009.
3. Sebarang bantahan mestilah melalui borang yang disediakan oleh AJK Khas Pilihanraya 2008/2009 dengan selengkapnya. Borang yang tidak lengkap tidak akan dilayan.
4. Setiap borang bantahan dikenakan bayaran LE 20.
5. Setiap bantahan perlu mempunyai seorang pencadang dan penyokong untuk membantah seorang calon sahaja.
6. Borang bantahan perlu dihantar sendiri oleh individu yang mengemukakan bantahan.
7. Keputusan penerimaan bantahan adalah muktamad.
8. Bantahan akan ditolak setelah tamat waktu yang ditetapkan.
9. Sebarang maklumat dan permasalahanboleh dirujuk kepada AJK KHAS PILIHANRAYA KPIPM 2009.

Shattirs
: Undi anda penentu kegemilangan Islam.Pilihlah mereka yang ikhlas dan amanah serta berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah..

Brought to you by : shattirs

Saturday, July 18, 2009

kenali PISANG UK::En Hamidi Abd Rahman ( Pengerusi PISANG UK)::

Intro KHAS ~

PISANG is the acronym for Professional Islamic Support and Nurture Group. It is a not-for-profit organisation registered in England.

PISANG provides services to everyone regardless of religion, sex, age or race. Although we follow Islamic guidelines in providing our services, you do not have to embrace the Islamic faith to benefit from our services.
Objectives:

Pisang has 3 main objectives:

1. To promote Islamic Medical Practice. Pisang believes that some diseases are caused by Jinn (unseen creation of God) and these creatures can cause physical illnesses or psychological changes in human behaviour. The western medical discipline does not recognise Jinn can cause illnesses. This is a weakness in their disease diagnosis methodology, making it impossible to give the correct treatment if the diagnosis itself is wrong.

Pisang view that those affected by Jinn can also display a change in behaviour and in most cases will require proper support and counselling. Pisang promotes the use of alternative therapy using Islamic medical practice which has no side effect on the patient. This will be combined with proper counselling service to fasten the path to recovery.

Through our research activities, our research section aims to bridge the western medical discipline and Islamic medical treatment discipline.

2. To provide support and nurture. Pisang believes that people can be moulded to be an asset to the community through proper and systematic support and nurture programme. Pisang will use Islamic values and teachings in the programme with emphasis on community relations between Muslims and non-Muslims, and the need for Muslims to be proactive in the British community and be partners in nation-building.

Pisang promotes Civilisational Islam. Civilisational Islam is a holistic approach of Islam, taking account of various aspects including human capital development, knowledge enhancement, and other disciplines needed for nation-building. Civilisational Islam can be an effective method of convincing our youth to think about problem-solving and nation building and move away from unproductive rhetorics that can lead to extremism.

The following individuals are advisors to Pisang on Civilisational Islam:

a) Prof. Dr Sidek Baba, International Islamic University Malaysia. He is also a member of the advisory panel on Civilisational Islam for the Malaysian government.

b) Prof. Dr. Yusof Othman, Director of Institute of Civilisational Islam, National University of Malaysia. He is also a member of the advisory panel on Civilisational Islam for the Malaysian government.

3. To provide counselling services.

Over the years Pisang members have contributed in various aspects to the community:
1. Mobilisation of the resident Malay community in the UK to be more pro-active in their local community, regardless of ethnicity or religion (since 2002)
2. Nurturing Muslim youths (Malays and non-Malays) (since 2003)
3. Leadership programme for girls (2008)
4. Intellectual Discourse on Civilisational Islam (2008)
5. Provide marital counselling
6. Provide parenting counselling to single parents
7. Leadership training for Malay students
8. Teaching Islam to disconnected (hard-to-reach) Muslim converts
9. Counselling for youth with family problems

Registration Number: 06588332

Address: 7 Falcon Mead, Bicester, Oxfordshire OX26 6XE
Tel: 05601 166564
Fax: 01869 250840

Website: http://www.pisang.org.uk/


Antara maklumat yang boleh dibaca ~


Islamic Medical Treatment and Mental Health ~

The jinn-screening and Islamic Medical Treatment exercises done by PISANG in the last few months have brought some interesting aspects on the relationship between jinn infliction and mental health problems. To date several people with mental illness/mental health problems such as schizophrenia, bipolar disorder and depression have been tested positive to have jinn-affliction.

Our method for testing jinn-infliction is non-intrusive and is achieved through the recitation of selected verses of the Quran on the person. The verses are read aloud and those who have been inflicted will experience various feeling such as sharp pain, heaviness on the shoulder, sharp increase in heartbeat, hot etc. As this method involves feedback from those being screened, it removes any suspicion that our diagnosis of jinn-affliction is a hoax. Sceptics who have been attending our jinn-screening sessions have also been silenced.

We are keen to have people with mental health problems to undergo a programme of Islamic Medical Treatment whilst they continue with their prescribed medication, if any. The Islamic Medical Treatment programme will use a holistic approach and will comprise of, but not restricted to, Ruqyah Syar'iyyah methodology, talking therapy and plan of actions for the patients.

Ruqyah Shar'iyyah is a non-intrusive Islamic Medical Treatment methodology through the recitation of selected Quranic verses on the patient. As the Quranic verses are read aloud, patients and carers will feel comfortable that our methodology is in accordance with Islamic guidelines. This is not just our view but also the view of those who have attended our jinn-screening and Islamic Medical Treatment sessions. It is therefore not surprising that we are continuing to receive numerous requests for more mobile clinics to be organised. However our limited financial resources means that most of the requests could not be fulfilled.

The number of people with Mental Health problems that we have is still very small, making it impossible to do a proper scientific study. We hope more people with Mental Illness / Mental Health problems will contact us and benefit from Islamic Medical Treatment. PISANG is a not-for-profit organisation and one of our objectives is to promote Islamic Medical Practice. This can be achieved through the publication of our research activities.

PISANG follows Islamic guidelines in Islamic Medical Treatment and patients do not have to embrace the Islamic faith to benefit from our services.


Kajian yang telah dibuat oleh Us Trimizi di Mesir ~


(SIHIR,GANGUAN JIN,HISTERIA)


Alarming figures from Egypt jinn-screening sessions

Ustaz Trimizi Zainal, Deputy Chairman of PISANG (Professional Islamic Support and Nurture Group), arrived in the UK today and will be here for about 2 months. He will be conducting PISANG Islamic Medical Treatment courses and will hold several mobile clinics throughout the UK during his stay here.

Prior to his arrival, he was in Cairo where he conducted Islamic Medical Treatment courses and held mobile clinics targeting Malaysian students (Islamic Studies and Medical students) studying there. Some disturbing figures that were obtained from the mobile clinics are as below:

Number of students screened: about 1,200
Students with sihir (black magic) cases: 114
Students with jinn affliction: 153
Students suffering from severe stress/depression: 48
TOTAL number of students with problems: 315 (about 26%)


Egypt has about 8,000 Malaysian students and with an assumption that 26% of them have similar problems, this will translate to 2,080 students. The Malaysian embassy in Cairo was equally alarmed with the figures.

We have not done this scale of jinn-screening in the UK amongst Malaysian students and their dependencies. It may turn out that the figures are equally alarming.

If you would like PISANG to hold mobile clinics in your locality, please contact us via email info @ pisang.org.uk or via our online "Contact Us" webform. Just like scanning your PC for viruses, there is nothing to lose if there is no problem. In fact it will give you peace of mind. If we find problems, treatment can be given promptly.

On the other hand, if you have been afflicted by jinn and jinn-screening has not been done, your condition may get worse and goes unnoticed over the years. Problems may only be noticeable after the medical condition has deteriorated to a critical condition and by that time treatment will be more difficult or ineffective. DON'T WAIT TILL IT'S TOO LATE. REGISTER FOR JINN-SCREENING NOW at www.pisang.org.uk.

PISANG does not charge any fee for screening or treatment. However we welcome any amount of donation to sustain and expand our operations. PISANG is a not-for-profit organisation registered in England.::Setiap orang inginkan kebahagiaan hidup::

Shattirs : Bagi saya selain objektif untuk memperkenalkan Perubatan Islam di seluruh dunia,pihak PISANG juga mempunyai banyak perancangan yang telah dirancang bagi memperluaskan skop ekonomi mahupun dakwah untuk golongan Islam dan bukan Islam.

Usaha murni untuk membantu golongan yang mengalami masalah - masalah seperti ganguan sihir,makhluk halus,histeria dan ganguan mental perlulah dijayakan bersama.Bayangkan sepatutnya mereka-mereka ini berjaya didalam apa jua lapangan ujian kehidupan.Maka dengan sebab itulah PISANG ditubuhkan.

Kebiasaanya pada fatrah peperiksaan, golongan yang mengalami sakit ini akan menerima kesanya.Mereka menjadi sukar untuk mengulangkaji pelajaran bahkan mana mungkin untuk memberikan fokus dan tumpuan untuk menghadapi peperiksaan.Oleh itu,Saya mengharapkan dengan kewujudan PISANG di bumi Mesir ini sedikit sebanyak akan membantu mereka-mereka yang perlu diberikan pertolongan mahupun dirawat supaya tidak ada sesiapapun yang digangu oleh makhluk halus mahupun disihir dan sebagainya.

Semua orang tidak pernah terpikir tentang ini.?bahkan tidak ada usaha untuk melihat apatahlagi untuk memulihkan golongan yang kebanyakannya perempuan dari kejahatan iblis atau syaitan ini (JIN).Percayalah sesuatu penyakit itu akan baik jika ada usaha dan ikhtiar yang berterusan selain doa yang tidak putus-putus.Allah tidak menurunkan penyakit kepada manusia,bahkan Allah juga menurunkan ubatnya kecuali mati.

InsyaAllah untuk merialisasikan hasrat murni ini,pihak PISANG MESIR akan bekerjasama dengan PMRAM.Mudah-mudahan ada baiknya untuk kita semua.Amin ~

INFO RINGKAS SHATTIRS ~


Punca-punca gangguan Makhluk Halus ~


Jika diteliti, terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya gangguan-gangguan makhlus halus. Gangguan makhluk halus ini disebabkan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Islam sendiri menyebabkan mereka mudah diresapi serta diganggu oleh makhluk halus ini. Antara perbuatan berkenaan ialah:

a) Tidak taat kepada Allah, meninggalkan sembahyang, tidak menjaga amalan dan ibadah serta melakukan sesuatu pekara bukan kerana Allah.

b) Menyanyi di dalam bilik air sewaktu mandi dan tidak membeca doa masuk ke tandas atau bilik air.

c) Rumah-rumah dihiasi dengan patung-patung hiasan, gambar-gambar lucah dan alat-alat yang melalaikan umat Islam. Di samping itu terdapat lambang salib (lambang agama kristian) pada gambar-gambar, lantai rumah atau dinding-dinding.

d) Masuk ke dalam rumah yang gelap, telah lama ditinggalkan dan tidak berpenghuni tanpa membaca Bismillah. Ini kerana golongan jin suka berada pada tempat-tempat gelap dan yang lama ditinggalkan.

e) Membuang air panas, membuang air kecil ke dalam lubang air (saluran pvc bilik mandi). Dikhuatiri golongan jin berada di kawasan tersebut kerana ia sukakan tempat yang kotor.

f) Terlalu takut kepada jin dan syaitan sehingga menjadi lemah semangat (lebih takutkan makhluk Allah daripada takutkan Yang Maha Pencipta).

g) Golongan wanita yang suka menangis, merintih, putus asa dan kecewa sebelum masuk tidur dan suka berhias (bersolek) berlebih-lebihan (dikhuatiri mudah terkena histeria).

h)Terlalu memikirkan benda itu(oleh itu jangalah terlau memikirkan benda berkaitan dengan makhluk halus ini.


Shattirs : Setelah tubuh anda discan dengan ayat-ayat Ruqyah,perhatikan jika anda terasa panas,batuk,terasa mual,jantung berdegup kencang,terasa berdebar-debar,ada benda bergerak-gerak dibawah kulit,sendawa,mengantuk,pening dan menguap..maka sahlah badan anda dihuni JIN.P/S : Amalkan zikir diatas ( 100x ) tiap2 pagi & petang selama sebulan,insyaAllah diri anda akan dipagar dan gangguan jin pun akan beransur hilang.

Tanta Scan.TANTA
MESIR 10.15 a.m


Brought to you by : shattirs

Monday, July 13, 2009

~ PISANG MESIR & PISANG UK ~


Shattirs :Gambar-gambar sekitar mesyuarat bersama PISANG MESIR & PISANG UK ~::Selesaikan kerja sebelum pulang::::Selesai perbincangan::::Sedang menyemak sijil dan ijazah::

Dari kiri::En Hamidi(PISANG UK),Qurratul akyun(PISANG UK)::::dari kiri Zulhusni(N9),Hafiz(Melaka),Ahmad(Brunei),Helmi(Perak),Hafis(Selangor),Fakhurrazi(Penang)
::Penulis bersama Us Trimizi::::Perbincangan sedang rancak dijalankan::

Dari kiri:;Us Trimizi,Us Jais kamus(Timb Mufti Selangor),shattirs,Hafis::

Shattirs : Minta maaf saya tidak dapat menyiarkan gambar Sarah Hamidi (Kaunselor PISANG UK).Wajahnya sama macam bekas pengacara Majalah 3 ~ yg pakai tudung la ~

Untuk makluman juga,Pertubuhan Pisang ialah NGO Darussyifa' di luar negara yang didaftarkan di Oxford,UNITED KINGDOM.

Kepulangan Ustaz Trimizi Zainal Ke Tanah Air
Tarikh : 13/7/2009 ~
~ Kami selaku wakil PISANG Mesir mengucapkan setinggi- tinggi ucapan terima kasih atas jasa dan sumbangan Ustaz Trimizi kepada kami , semoga Allah S.W.T. membalas budi beliau dengan sebaik-baik balasan . Jazakallahu Khair .

Kaherah,MESIR`
5.30 P.M


Brought to you by ; shattirs

[Update] Pisang Mesir ~
Shattirs : Alhamdulillah program dialog di rumah Melaka telah berjaya dilaksanakan.Terima kasih kepada semua akan-rakan ahli Pisang Mesir .

5 soalan yang ditanya telah membuatkan sister Sarah Hamidi tersenyum panjang dan brother Qurratul Akyun tersenyum lebar ^_^.i think it's very important for us .i hope we can meet together once again.insha-Allah.i',m still waiting.

Saya suka mendengar sister Sarah Hamidi bercakap dalam bahasa dan lahjah English UK.InsyaAllah United Kingdom here i come ..Phd Course ~

Maklumat FORUM ~

Tajuk : " Criticism on Islam : Freedom of speech or freedom to insult ?" (Dalam Bahasa Inggeris) Bersama Sarah Hamidi Dan Qurratu Akyun dari PISANG UK .
Bertempat : Rumah Melaka
Tarikh : Ahad , 12 Julai 2009
Jam : Selepas Asar

Shattirs : Alhamdulillah,semalam juga telah diadakan perjumpaan Ajk Pisang Mesir bersama dengan us Trimizi (Penaung),En Hamidi Abd rahman (Pisang UK) ,Us Jais Kamus (Timbalan Mufti Selangor) dan perwakilan Bkan serta DPM .

Antara intipati perbincangan semalam (Bilik Mesyuarat Rumah N9):12/7/09 ~

1) Muhasabah program yang lepas.
2) Memantapkan Carta Organisasi Pisang Mesir.
3) Perancangan gerak kerja jangka pendek & jangka panjang.
4) Menetapkan strategi yang berkesan untuk membawa Tuan Guru Prof Dato Dr Haron Din dan rombongan ke bumi Mesir untuk mengadakan kursus Perubatan Islam (jangkaan bulan 2/3 2010).
5) Perbincangan pendaftaran dengan JPMK ~Kedutaan (Safarah) ~
6) Hubungan (link)dengan Persatuan PMRAM .perbincangan kerjasama untuk program mega tahun hadapan.


InsyaAllah perbincangan lanjut akan diadakan antara kepimpinan Pisang Mesir.

Untuk makluman semua dari ustazah Samirah(S/U) -> Perjumpaan Ajk Pisang dan perwakilan Bkan & DPM pada 25/7/2009,selepas solat zuhur (tempat akan dimaklumkan kemudian).

Shattirs : Bagi mereka yang pulang ke bumi Malaysia,jangan khuatir,insyaAllah Us Trimizi akan datang semula ke bumi Mesir pada bulan 11 ni untuk mengadakan Kursus Perubatan Siri 1 di Damanhur&Tanta (dalam perbincangan)dan Siri 2(akan ditentukan kemudian).Juga ijazah mereka yang ditahan kerana pulang ke Tanah Air dan tidak mengikuti Siri 2.HARAP MAKLUM ~


Galleri Program
: Peranan & Cabaran Mahasiswa Islam Merentasi Arus Globalisasi ~DMAK~
Rumah N9.KAHERAH
MESIR.


Brought to you by : shattirs

Thursday, July 9, 2009

Makluman Program Pisang MESIR [Updated]:: Majlis Penutup Kursus Perubatan Islam siri 1 & 11 ::

PROGRAM : Peranan & Cabaran Mahasiswa Islam Merentasi Arus Globalisasi
TARIKH : 11 JULAI 2009
TEMPAT : Dewan Malaysia Abbasiah Kaherah
Masa : 9.00 A.M – 12.00 A.M
2.00 P.M – 5.00 P.M


Forum 1 : Peranan & Cabaran Mahasiswa Islam Merentasi Arus Globalisasi
Pengerusi : Ustaz Mat Jaiz Kamus , Timbalan Mufti Selangor


Ahli Panel 1 : Ustaz Haji Abdullah Bin Mat ( Pegawai JAKIM Kaherah)
Ahli Panel 2 : Prof Dr.Jamil B. Hashim
Ahli Panel 3 : Hamidi B.Abdul Rahmad (Chairman PISANG & Presiden Persatuan Masyarakat Melayu United Kingdom)

Forum 2 : Menghadapi Cabaran & Kemodenan Dan Isu Semasa : Peranan Dan Gelombang Suara Mahasiswa Di Kacamata Dunia


Pengerusi : Ustaz Ishak Bin Othman
Ahli Panel 1 : Ustaz Trimizi Bin Zainal
Ahli Panel 2 : Dr. Azreen Ezainy Bin Mohmad Sallih
Ahli Panel 3 : Qurratu Akyun Bin Daud

Maklumat lanjut layarilah laman blog PISANG-MESIR ~


www.pisang-mesir.blogspot.com
::Ustazah Samirah (S/U) menerima sijil & ijazah :: Wakil PISANG MESIR

CARTA BARU ORGANISASI PISANG MESIR ~
Perlantikan pada 7th July 2009
Bertempat Di Rumah Negeri Sembilan

Penaung : Ustaz Trimizi Bin Zainal al-Hafiz

Penasihat 1
: Ustaz Zainuddin Abd Rahman

Penasihat 2 : Ustaz Halim B. Saljabi.

Pengerusi
: Us Mohd Nizam B. Noor Sham

Timb.Pengrusi : Ustazah Nur Asiah Bt Yusof

S/u : Ustazah Samirah Wazali

T.S/u : Ustazah Khairunnisa' Bt Yusof.

Bendahari : Ustaz Mokhtar B Mahadi

Timb
: Ustazah Tuty Alawiyah Bt Ahmad

Pengarah Perubatan : Ustaz Shahrul Hisham Zulkifli.

Biro Kerohanian : Ustaz Ak. Ahmad Hasanuddin B Pengiran Hj Tajuddin

Biro Latihan : Ustaz Nazmi B Osman

Biro Klinikal : Ustaz Mohd Farhan B Abd Rashid.

Biro Kaunseling : Ustaz Mohd Yusof Hawasy B Abdullah Najid.

Pengarah Perancang : Ustaz Ibrahim B Abd Wahab.

Penerangan/Multimedia : Ustaz Khalid B Rahmat.

Perhubungan : Ustaz Hj Mohd Helmi B Hj Che Fauzi.

Pengurusan /Penyelarasan : Ustaz Megat Mohd Zaid

Pengarah Penyelidikan
: En Johari ~ JPMK ~

Pembangunan : Ustaz Zulhusni B Abd Rashid.

Penyiasat/Penilaian : Ustaz Abd Hafidz B Abd Aziz

Biro kanan/Pengumpulan Data : Ustaz Farhan b Abd Rashid

Tanta Scan.Mesir
Rumah KL.KAHERAH ~


Brought to you by : shattirs

Monday, June 29, 2009

Cahaya Hati Wanita SolehahCahaya Pemikiran ?


“Maafkan abang. Abang sedar, abang tidak bisa memberi kebahagian kepada keluarga kita. Abang menyesal tidak pernah panjang akal dahulu sebelum bertindak”

“Janji-janji yang pernah abang taburkan dahulu tidak pernah kesampaian walaupun abang dah cuba sedaya upaya. Apakah sayang masih juga ingin menghukum abang?” Tangis si suami bila sahaja si isteri tidak habis meleter. Muka si isteri masih masam tanpa ada sedikit rasa belas kasihan.

“Abang tahu, abang pernah memberi harapan. Tetapi harapan yang didambakan itu tidak pula kunjung tiba, bahkan kesengsaraan pula yang mengiringi bahtera ini. Berilah abang peluang buat kali seterusnya” Pujuk si suami dengan penuh harapan, tiada jalan lain yang difikirkan untuk menyelamatkan rumahtangga mereka melainkan meredakan api amarah membara si isteri.

Namun si isteri juga tetap bermasam muka, tidak bercakap sepatah.

Perkahwinan yang sempurna bukanlah sentiasa sempurna, melainkan ketidaksempurnaan yang ditangani dengan kemahuan pada agama insha-Allah adalah sebahagian dari definisi sempurna itu. Tiada apa yang pasti dalam dunia ini. Tiada apa yang sempurna dalam dunia ini kerana ini hanyalah dunia. Tidak penting di mana kita bermula, tetapi lebih penting di mana kita akan berakhir.

Namun, apa yang penting ialah niat perkahwinan serta matlamat yang jelas akan memudahkan kembara di alam ini. Sekiranya ianya dapat diatur dan dirancang dengan baik, cabaran mendatang bakal dihadapi bersama dengan tabah dan berhikmah.

Sukar untuk difahami bagi orang yang tidak berada di posisi seperti mereka yang mengalami proses retak menanti belah. Teramat banyak persoalan yang tersepuk kenapa pasangan akhirnya rebah dipertengahan jalan. Kenapa jalan itu juga dipilih.

Teramat sukar untuk dijelaskan. Teramat sukar untuk menjelaskan.

Apa yang kita impikan kepada pasangan tidak menjadi realiti. Telah diberi petunjuk, harapan, sokongan namun pasangan masih tidak cuba berusaha. Bila berkongsi konflik peribadi ini dengan orang lain, mereka berkata:

“Bertolak ansurlah..”

Ibarat seperti ketagihan seseorang dalam sesuatu hobi. Dia tidak akan mengubah tabiat itu biarpun orang lain mengutuk kerana itu tabiatnya yang tidak menyusahkan dirinya dan orang lain.

Pakar kaunseling belum tentu dapat merubahkan keadaan melainkan diri sendiri mahu berubah.

Redha Kekurangan Pasangan ~

Pakar kaunseling tidak bertugas untuk menyelesaikan masalah orang lain. Pakar kaunseling hanya bertugas menyusun fikiran orang yang bermasalah agar dapat diselesaikan satu persatu.

Berdasarkan pemerhatian penulis banyak masalah dalam dunia ini terjadi kerana masalah komunikasi. Tidak berterus-terang, tiada perbincangan, suka buat sangkaan dan tidak merendahkan ego.

Bukanlah penulis hendak menidakkan ego 100%, tapi dengan merendahkan ego kita jadi berani untuk berkata benar, jujur mengakui kesalahan, kekurangan dan kesilapan diri. Perbincangan menjadi lebih mudah dan telus. Penulis ada terbaca dalam satu laman website motivasi. Kata penulis website tersebut:

“If we want to gain others trust, let we be transparent”


Dan teramatlah penting untuk sentiasa muhasabah diri.

Kita semestinya sudah begitu kecewa menatap konflik yang melanda dunia artis di dada-dada akhbar dan majalah mengenai masalah rumahtangga. Kesan yang tertimpa sudah pasti anak-anak. Tidak hairanlah jika gejala sosial semakin menjadi-jadi, pegangan agama rapuh. Manakala masyarakat pula suka judgement, cepat sahaja menghukum. Seharusnya mendekati mereka dan cuba memahami perasaan mereka.

Alam perkahwinan tidak semudah yang disangka oleh pasangan yang bercinta, dan tidak selalunya indah melainkan kedua-kedua pasangan itu kembali kepada Allah Taala dalam apa jua keadaan. Bila kembali kepada yang hak, nikmat kesenangan tiada tandingnya.

Andai ombak kuat melanda bahtera, jangan disangka tiada harapan dapat berlabuh dengan selamat. Ingatlah semakin kita diuji, itu tandanya kasih sayang Allah Taala kepada kita dan Dia tidak akan membebankan hamba-Nya melainkan sesuai dengan apa yang daya kekuatan.

Allah Taala berfirman yang bermaksud: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” el Baqarah (2:286)

Makin banyak kita diuji, makin dekat kita kepada-Nya dan semakin matang dan penuh hikmah kita menyelesaikan sebarang masalah dengan kaedah terbaik.

Adakala kita terlalu mengharap sesuatu yang ideal sehingga kita terlepas pandang dengan segala kebaikan yang ada pada pasangan di depan mata. Hingga kita cuba membandingkan dengan insan lain melainkan dengan niat untuk dijadikan contoh tauladan yang baik.

Bersabarlah para isteri dengan suami yang kebanyakannya akan diam dalam membatu, dan bersabarlah para suami dengan leteran dan bebelan para isteri yang adakalanya untuk menyedarkan anda.

Ingatlah, bila sahaja lafaz:

“Aku terima nikahnya”

dialah insan yang terbaik untuk diri kita. Berusahalah melengkapi kekurangan antara satu sama lain dengan segala kelebihan dan kebaikan pada diri masing-masing. Bukannya untuk meruntuhkan masjid yang dibina dan memisahkan ikatan yang terjalin. Carilah salah sendiri kenapa tidak mencari yang kurang baik tapi bisa diasuh menjadi baik.

Kadang-kadang apabila syaitan dah merasuk di dalam diri macam-macamlah tindak tanduk tidak relevan hingga kita tidak sedar apa yang terlafaz, terbuat atau terlintas di hati. Bagi para isteri, ingatlah bergegar Arasy Allah sekiranya anda meminta apa yang hanya dimiliki oleh para suami (minta berpisah). Kehidupan selepas itu tidak semestinya menjanjikan kebahagiaan. Selagi ada jalan berusahalah yang terbaik.

Muhasabah Rumahtangga ~


Koreksi diri, adalah penting setiap pasangan koreksi diri dari masa ke semasa. Tidak bermakna selepas 10 tahun perkahwinan aktiviti ini tidak relevan lagi bahkan makin bertambah usia perkahwinan itu, lagi penting dan kritikalnya proses muhasabah ini.

Proses perbincangan tidak memilih usia perkahwinan. Harus dimulakan dari awal agar tidaklah pula kekok di kemudian hari. Proses perbincangan harus dilakukan bersama supaya ada input, tindak balas dan jawapan bagi setiap persoalan pasangan. Suasana yang bersuaian dan rileks amat penting. Tidak perlu tunggu bercuti baru nak buat refleksi.

Waktu driving, sebelum tidur dan waktu santai yang lain malah mana-mana waktu yang bersesuaian. Bahasa yang lembut dan tidak meninggi diri sepatutnya digunakan kepada pasangan. Jika perbincangan telah dimulakan dengan pergaduhan, cuba untuk membawanya ke arah yang lebih positif dengan membezakan antara Marah dan Benci.

Para suami harus pandai memujuk, bukan mengamuk kepada isteri. Manakala si isteri juga harus pandai memujuk suami, bukan kuat merajuk. Diam tidak akan membawa apa-apa. Putus asa jangan. Tutup segala ruang untuk berubah dan mengubah.

Kenapa perlu mengembalikan cinta? Tidak kira apa status atau keadaan kita, tetapi penulis merasakan setiap manusia itu entitled dan deserved untuk hidup dalam tenang dan bahagia. Hidup tanpa cinta ibarat burung yang terbang dalam sangkar. Selagi ada ruang untuk bercinta, maka sirami dan bajailah cinta itu. Cinta selepas Ijab dan Qabul, sesungguhnya mampu untuk diluahkan dan masih ada untuk dihadiahkan bersama.

Rumahtangga yang bahagia kena berusaha untuk suburkan bahagia, bukan sehari dua, tetapi sentiasa hingga akhir hayat kita dan pasangan. Kalau si isteri bersuamikan yang tidak bijak kendalikan rumahtangga, maka si isteri kena beri tunjuk ajar bukan queen control. Begitu juga sebelah pihak si suami.

Begitu berat rasanya saban hari menanti siapakah dia yang dijanjikan untuk menemani diri ini. Takut untuk menghadapi hari esok yang tidak pasti apa yang akan berlaku. Mungkinkah diuji dengan kesusahan dan pengorbanan dalam kenikmatan seperti Saidatina Khadijah? Atau diuji dengan kesusahan dan kezaliman seperti Asiah?

Jentik Hati Tanya Iman!Shattirs
: Siapa lagi boleh memujuk hati kalau bukan diri sendiri.Hati bagaikan emas mutiara yang amat bernilai,Oleh itu jagalah hati dan jangan rosakkan hati anda dan hati orang lain dengan kata-kata yang tajam walaupun selepas mengunakan daya pemikiran yang semaksima mungkin.

Bagi saya ikatan antara Cahaya Hati dan Cahaya Pemikiran dalam kehidupan seharian amat kuat.Oleh itu,sinarilah hati anda dengan Cahaya Bulan yang bersinar akhirnya.
Jangan biarkan cahaya itu malap tidak diterangi bahkan membiarkan mahupun melepaskan peluang untuk melihat hati bercahaya bukanlah sesuatu yang terjadi selalu.Oleh itu,fikir-fikirkanlah wahai pemilik HATI ~~

Tanta Scan,TANTA
Mesir.5.10 p.m


Brought to you by : Shattirs