Keluarga SHATTIRS

Keluarga SHATTIRS
Assalamualaikum WBT

SHATTIRS Followers

Popular Posts

Wednesday, April 6, 2011

Di Sini AdaLah DaruL IbtiLa'

SaLaamun 'ALa Manittaba'aL Hudaa....


SHATTIRS : Sudah dua bulan blog shattirs tidak diupdte . Sejuta keampunan buat pengunjung yang tidak putus-putus mengunjungi blog usang yang tidak seberapa ini.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM....

" BiLa ujian tidak putus-putus datang, dari arah mana kita perlu memandangnya ? Sebagai satu ujian menambah iman, atau satu baLasan akibat kekufuran ?"

Adwa'...Apabila kita teLiti nas-nas syara', kemudian kita renungkan pula keadaan yang telah dan sedang diLalui oleh manusia dan masyarakat dalam peLbagai peringkat dan zaman, dapat disimpuLkan bahawa sememangnya ALLAH Azza wa Jalla menjadikan kita semua untuk menerima ibtiLa' atau ujian pada sepanjang masa dan dunia ini sebagai DaruL IbtiLa'....

ALLAH SWT berfirman yang mafhumnya :

" Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari nutfah, serta Kami tetap mengujinya, kerana itu Kami jadikannya mendengar dan melihat."

(Al-Insan : 2)

Dari sudut pandangan IsLam amat jelas bahawa ALLAH SWT menciptakan bumi ini sebagai tempat kita semua (tiada seorang pun yg terkecuaLi) di uji, dari mula ia dicipta sehinggaLah bumi ini dan segala isinya dimusnahkan kelak. Bumi adaLah DaruL IbtiLa', negeri ujian dan dugaan, bukan DaruL Jaza', negeri pembalasan, bukan negeri kekal dan pembalasan. Negeri tempat meraih hasiL usaha sebenar hanyalah negeri Akhirat keLak.

Semua yang dijadikan ALLAH pasti beroleh ibtiLa'. IbtiLa' bermuLa kpd para Malaikat, kemudian kpd Nabi Adam Alaihis Salam dan seterusnya kpd anak cucunya yang beriman.

" ALLAH menguji Adam sebagaimana para Malaikat diuji sebelumnya. Setiap sesuatu dijadikan dalam keadaan ia diuji. ALLAH tidak meninggalkan sesuatu daripada makhluk-Nya melainkan Dia mengujinya. Adam tetap dalam IbtiLa' itu sehinggalah baginda jatuh kepada apa yang dilarang untuknya. "

( Qatadah Rahimahullah Ta'ala)

" Wahai hamba2 ALLAH ! Jangan kamu tertipu oLeh kehidupan dunia kerana ia hanya sebuah 'Dar' yang dipenuhi dengan baLa, kemusnahannya dikenaL sudah, dengan taqdir telah digambarkan, semua yang ada padanya akan pergi, di antara penghuninya siLih berganti, penghuninya tidak seLamat daripada kejahatannya, di antara penghuninya ada yang dalam kesenangan dan kegembiraan, mereka berada dalam baLa dan tipudaya, kehidupan padanya dicela, kesenangan padanya tidak kekaL..."

( Sayyidina Ali bin Abi TaLib karamallahu wajhah )

BaLa Pergi Ke Merata Dunia...

Setiap hari BaLa dengan pelbagai jenisnya pergi ke merata dunia menemui makhLuk ALLAH Ta'ala. SebeLum berangkat ia bertanya terLebih dahuLu kepada Tuhan Pencipta MakhLuk, ke mana ia akan pergi dan siapa yang akan ia temui. ALLAH Ta'ala menjawab :

" PergiLah menemui para kekasih-Ku dan orang-orang yang mentaati-Ku. Aku mengibtiLa' keadaan mereka denganmu, Aku menguji kesabaran mereka denganmu, Aku menghapuskan dosa mereka denganmu dan Aku meninggikankan darjat kedudukan mereka denganmu."

Pada setiap hari juga kesenangan dengan peLbagai bentuknya pergi kemerata dunia menemui makhLuk ALLAH Ta'ala. SebeLum berangkat juga ia bertanya kepada Tuhan Pencipta MakhLuk, kemana ia akan pergi dan siapa yang akan ia temui. ALLAH Ta'ala menjawab :

" PergiLah temui musuh-musuh-Ku dan orang-orang yang menderhakai-Ku. Aku akan menambah kezaLiman mereka denganmu, Aku akan menggandakan dosa mereka denganmu, dan Aku akan segerakan seksaan untuk mereka denganmu, serta Aku akan tambah keLalaian mereka denganmu..."

Begitulah keadaan ujian kesusahan dan ujian kesenangan setiap hari menjeLajah dunia menemui makhLuk sehinggaLah baLa berLeluasa dan bertebaran daLam pelbagai bentuk dan jenis, termasuk daLam bentuk fitnah agama.

Singgah BiLa Ada PeLuang

Menjadi SunnatuLlah sesuatu itu terjadi kerana ada sebab musababnya. BaLa yang tidak disukai sememangnya dipohon agar dijauhkan, tetapi akan muncuL kepada orang-orang yang ada sebab bagi BaLa untuk singgah. Antara sebab BaLa singgah dan merata di satu-satu kawasan iaLah apabiLa lima beLas perkara yang disebutkan dalam hadith yang sangat masyhur berlaku kepada manusia. Boleh rujuk perkara tersebut dalam nota ana yang bertajuk " BALA ALLAH : PERSOALAN DAN PUNCANYA "

Harap penjeLasan ini dapat menjawab serba sedikit persoaLan yang teLah dikemukakan oleh akhi Menang Atau Syahid Adwa' beberapa hari yang Lalu. Akhir KaLam.....kita sebagai hamba ALLAH Azza wa Jalla yang beriman dan bertaqwa hendakLah sentiasa mengambiL sikap yang positif terhadap apa sahaja yang dijadikan ALLAH dan yang datang kepada kita kerana yang disangka buruk itu ada kalanya baik dan yang disangka baik pula ada kalanya buruk. Banyak-banyakLah bersabar......

Al-FaQirah ILa RahmatiLlahi Ta'aLa,

Az-Zikraa...


Teluk Intan,Perak


Brought to you by : shattirs

No comments: