Keluarga SHATTIRS

Keluarga SHATTIRS
Assalamualaikum WBT

SHATTIRS Followers

Popular Posts

Wednesday, September 5, 2007

Nikah Misyar


Perbahasan : PERKAHWINAN MISYAR ( الزواج المسيار )
Rujukan : Buku Fatwa Dr. Yusof Al-Qardawi
Jilid ke-3, Muka surat 287-304

(1) Pendahuluan sekitar nikah misyar

-heboh diperkatakan di Qatar, rantau teluk dan negara-negara arab secara amnya.
-antara persoalan yang ditimbulkan tentang nikah misyar :

Apa hakikat nikah misyar? Apa makna misyar? Adakah ini nikah baru yang tidak diketahui oleh orang terdahulu sehinggalah diperkatakan pada hari ini? Adakah ia sesuatu selain daripada nikah ‘urufi yang diketahui oleh orang terdahulu? Adakah diharuskan secara mutlak atau diharuskan dengan syarat dan kaedah? Apakah syarat dan kaedah tersebut? Adakah nikah ini dapat merealisasikan matlamat nikah secara syarie sepertimana yang dikehendaki oleh Islam? Apakah bezanya dengan nikah mut’ah? Apakah bezanya dengan nikah al-muhallal?

-pandangan Dr. Yusof Al-Qardawi; “Saya bukanlah daripada kalangan yang menyeru kepada nikah misyar, dan bukan pula daripada kalangan yang menggalakkanya. Tidak pula saya menulis penulisan dalam menyokongnya atau menolaknya, dan tidak pula saya berkhutbah menyeru kepadanya.


(2) Hakikat Nikah Misyar

Sesungguhnya nikah misyar sebagaimana yang dinamakan bukanlah sesuatu yang baru, sebaliknya ia adalah perkara yang sudah diketahui manusia sejak dahulu. Nikah misyar ialah perkahwinan yang dimana lelaki akan pergi ke rumah wanita. Wanita tersebut tidak berpindah ke rumah lelaki tersebut. Pada kebiasaannya berlaku kepada isteri yang kedua dan si suami mempunyai isteri lain yang tinggal di rumahnya dan si suami memberi infaq kepadanya.

Ruh bagi nikah ini ialah pengecualian kepada suami daripada kewajipan menyediakan tempat tinggal, nafkah, dan kesama rataan dalam pembahagian diantaranya dengan isteri yang pertama atau dengan isteri-isterinya.

Suasana nikah ini pada zaman dahulu amat sedikit sekali kerana pekahwinan ketika itu mudah dan senang, dan tidak ada penghalang dari segi kebendaan (material) dan kemasyarakatan sepertimana kita lihat pada hari ini. Amat sedikit wanita pada ketika itu yang mempunyai harta yang khusus dan yang adapun melalui harta warisan pada kebiasaannya. Oleh itu jenis perkahwinan ini tidak tersebar luas pada ketika itu.

Adapun pada zaman ini, terdapat banyaknya penghalang kepada pekahwinan iaitu kebanyakannya ialah harta, dan terdapat ramainya andartu, wanita yang diceraikan, janda-janda yang telah kematian suami sedangkan bersama-sama mereka anak-anak. Dan kebanyakan mereka mempunyai harta dan kekayaan.
Sebagaimana pada zaman ini juga, wanita mempunyai peluang untuk mempunyai harta sendiri dengan usahanya yang mengikut ketatapan syarak seperti bekerja di sekolah, hospital, farmasi, dan lain-lain lagi. Maka kesemua sebab-sebab ini membawa kepada tersebarnya jenis pekahwinan ini yang dinamakan sebagai nikah misyar.

Berkata Dr. Yusof Al-Qardawi; “Saya tidak tahu makna al-misyar ( المسيار ( dan ia bukanlah kalimah a’jam (asing) bagi bahasa arab, sesungguhnya ia adalah kalimah ‘ammi (bahasa pasar) yang digunakan di sebahagian negara teluk yang bermaksud berjalan dan tidak menetap dalam tempoh lama.

(3) Hukum adalah bedasarkan kandungan sesuatu :

( العبرة في الأحكام ليست بالأسماء ولكن بالمسميات والمضامين )

Sesuatu hukum itu bukan diambil berdasarkan nama atau tandanya tetapi adalah berdasarkan zat dan kandungannya. Justeru nikah ini akan berlaku sekiranya terlaksananya rukun aqad dan syaratnya.

Antaranya :

Pertama : Berlakunya ijab dan qabul bagi mereka yang ahli bagi ijab dan qabul.

Kedua : Terlaksananya pemberitahuan tentang berlakunya pernikahan.

Sehingga ianya dapat membezakannya dengan zina yang kebiasaannya berlaku secara rahsia. Di sana terdapatnya had paling rendah dalam syara’ bagi pemberitahuan iaitu dengan wujudnya 2 orang saksi dan adanya wali mengikut pandangan mazhab yang tiga iaitu mazhab Maliki, Syafie, dan Hanbali.

Ketiga : Tidak berlakunya pernikahan berdasarkan masa atau tempoh tertentu.

Bahkan hendaklah seseorang lelaki itu berkahwin dengan niat untuk berterusan.

Keempat : Hendaklah suami memberi mahar kepada isterinya.

Sama ada sedikit atau banyak. Walaupun bagi isteri yang selepas diberi mahar menolak satu juzuk daripadanya atau semuanya kepada suaminya sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al-Nisa’ ayat 4 :

Sekiranya kesemua rukun dan syarat ini berlaku maka nikah tersebut adalah sahih walaupun gugur sebahagian daripada hak-hak bagi isteri kecuali hak jimak. Tidak harus mensyaratkan gugur hak jimak di dalam aqad kerana syarat ini menafikan maksud aqad itu sendiri. Sekiranya berlaku maka terbatal aqad tersebut.

Brought to you by : shattirs

No comments: